Стипендии для иностранцев в Польше

Стипендиальная программа им. Константина Калиновского

Описание

Программа была введена в марте 2006 года. Это программа поддержки для белорусской молодежи. Первоначально была адресована студентам, отчисленным из белорусских вузов по политическим причинам. Со временем

utworzony w marcu 2006 polski państwowy program pomocowy dla białoruskiej młodzieży. Początkowo przeznaczony dla studentów relegowanych z białoruskich uczelni z przyczyn politycznych, z biegiem czasu objął także osoby, które nie mogą studiować na Białorusi ze względu na swoje poglądy polityczne i zaangażowanie w obronę demokracji i praw człowieka[3]. Jest to największy w Europie program tego rodzaju[4]. Merytorycznie koordynowany jest przez Biuro Programu przy Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, we współdziałaniu z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP. Dyrektorem i koordynatorem Programu, kierującym pracami biura i pracami komisji kwalifikujących kandydatów na studia, jest dyrektor Studium Europy Wschodniej UW Jan Malicki[5]. Program finansowany jest z budżetu państwa – w 2008 roku Minister Spraw Zagranicznych Polski przekazał na jego kontynuację 1,2 miliona euro[6].

Есть вопросы или замечания по теме? — задайте их на форуме

Поиск университета

Расширенный поиск