Академия физической культуры им. Е. Кукучки в Катовице
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Государственный Вуз физической культуры

Дата основания: 1970 год
Число студентов: ок. 5 тыс.

Академия физической культуры имени Е. Кукучки в Катовице — это государственный вуз спортивного профиля. Академия была основана в 1970 году. Вуз подготавливает физиотерапевтов, менеджеров, тренеров и учителей для туристической отрасли, а также для профессионального и любительского спорта.

В настоящее время академия осуществляет обучение на докторской ступени в области наук о физической культуре, а также на четырех специальностях I и II ступени. Качество обучения в Академии уже двукратно заслужило положительную оценку Государственной аккредитационной комиссии РП. Академия также предлагает обучение на многопрофильных последипломных курсах.

Специальности:

  • физическая культура
  • физиотерапия
  • менеджмент
  • туризм и рекреация.
Uczelnia prowadzi obecnie studia doktoranckie (trzeciego stopnia) w zakresie nauk o kulturze fizycznej oraz cztery kierunki studiów pierwszego i drugiego stopnia. Są to, w kolejności uruchamiania: wychowanie fizyczne, fizjoterapia, zarządzanie oraz turystyka i rekreacja. Już dwukrotnie Państwowa Komisja Akredytacyjna oceniła pozytywnie jakość kształcenia na kierunkach: wychowanie fizyczne, fizjoterapia oraz zarządzanie. Kierunek turystyka i rekreacja, jako niedawno utworzony nie był jeszcze oceniany. Uczelnia prowadzi również wieloprofilowe studia podyplomowe i kursy dokształcające.

Контактные данные

ul.Mikołowska 72A
Katowice, 40-065
Воеводство силезское
http://www.awf.katowice.pl/

Рекрутинговый центр

Сайт