Фильтр поиска

Результаты поиска (186)

Академия им. Яна Длугоша в Ченстохове →
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie (AJD)

Белостокский технический университет →
Politechnika Białostocka (PB)

Варминско-Мазурский университет в Ольштыне →
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (UWM)

Варшавский политехнический университет →
Politechnika Warszawska (PW)

Варшавский университет →
Uniwersytet Warszawski (UW)

Вроцлавский технический университет →
Politechnika Wrocławska

Высшая школа агробизнеса в Ломже →
Wyższa Szkoła Agrobiznesu (WSA)

Высшая школа менеджмента в Белостоке →
Wyższa Szkoła Menedżerska w Białymstoku

Гданьский технический университет →
Politechnika Gdańska

Гданьский университет →
Uniwersytet Gdański (UG)

Горно-металлургическая академия им. Станислава Сташица в Кракове →
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH)

Жешовский университет →
Uniwersytet Rzeszowski

Западнопоморский технологический университет в Щецине →
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (ZUT)

Зеленогурский университет →
Uniwersytet Zielonogórski (UZ)

Кошалинский технический университет →
Politechnika Koszalińska

Лодзинский университет →
Uniwersytet Łódzki

Общественная академия наук в Лодзи →
Społeczna Akademia Nauk

Силезский университет в Катовице →
Uniwersytet Śląski w Katowicach (US)

Технико-гуманитарный университет им. Казимира Пулавского в Радоме →
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu (UTH)

Университет в Белостоке →
Uniwersytet w Białymstoku (UwB)

Университет имени Адама Мицкевича в Познани →
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM)

Университет Марии Кюри-Склодовской в Люблине →
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (UMCS)

Ченстоховский технический университет →
Politechnika Częstochowska (PCz)

Щецинский университет →
Uniwersytet Szczeciński (US)

Экономический университет в Катовице →
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach