Фильтр поиска

Результаты поиска (53)

Белостокский технический университет →
Politechnika Białostocka (PB)

Варминско-Мазурский университет в Ольштыне →
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (UWM)

Варшавский политехнический университет →
Politechnika Warszawska (PW)

Вроцлавский технический университет →
Politechnika Wrocławska

Гданьский технический университет →
Politechnika Gdańska

Горно-металлургическая академия им. Станислава Сташица в Кракове →
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH)

Жешовский университет →
Uniwersytet Rzeszowski

Западнопоморский технологический университет в Щецине →
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (ZUT)

Кошалинский технический университет →
Politechnika Koszalińska

Технико-гуманитарный университет им. Казимира Пулавского в Радоме →
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu (UTH)

Университет Яна Кохановского в Кельце →
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (UJK)

Ченстоховский технический университет →
Politechnika Częstochowska (PCz)

Экономический университет в Познани →
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu